Разом ми - сила!


Архів статей

14.06.2016 20:10

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна

  Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної...

—————

14.06.2016 10:14

Моїм аспірантам! Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО).

Моїм аспірантам! Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). Детальніше тут: https://ite.kspu.edu/   Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 та наказ Міністерства освіти і науки...

—————

13.06.2016 20:47

Міжнародна програма підвищення кваліфікації та стажування для освітян

  СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна – Франція) ПОМОРСЬКА АКАДЕМІЯ в СЛУПСЬКУ (м. Слупськ, Польща) ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (м. Щецин, Польща)   МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ та СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ОСВІТЯН INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT...

—————

13.06.2016 20:45

Запрошуємо відвідати сайт кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

Запрошуємо відвідати сайт кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Детальніше тут: https://pedmasterpnpu.webnode.com.ua/

—————

13.06.2016 20:39

Збірник наукових праць "Витоки педагогічної майстерності"

Запрошуємо відвідати  сайт Збірника наукових праць "Витоки педагогічної майстерності"  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Детальніше тут: https://vytokypedagogmayster.webnode.com.ua/

—————

13.06.2016 20:01

Марина Вікторівна Гриньова : біобібліографічний покажчик / [упор. Ю. П. Кращенко, І. М. Лесунова; А. В. Ткаченко та ін.] – вид. 2-ге, доп. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 216 с. – (Серія “Науковці університету”)

Марина Вікторівна Гриньова : біобібліографічний покажчик / [упор. Ю. П. Кращенко, І. М. Лесунова; А. В. Ткаченко та ін.] – вид. 2-ге, доп. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 216 с. – (Серія “Науковці університету”). Файл: Гриньова_біобл-покажч_2016_А4_вивод.pdf (1817616)

—————

13.06.2016 17:33

Моїм аспірантам! V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання

  Вельмиповажні колеги!   Оргкомітет V Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань повідомляє про те, що прийом статей до додаткового 3-го тому наукових публікацій завершується 30 червня 2016 року.   Вихід збірника з друку відбудеться 15...

—————

13.06.2016 17:32

Шановні друзі! Запрошую долучитись до обговорення проблем та розробки інноваційних підходів у розвитку педагогічної освіти в Україні.

  Шановні друзі!  Запрошую долучитись до обговорення проблем та розробки інноваційних підходів у розвитку педагогічної освіти в Україні. Ми започаткували дискусійну платформу для поліпшення як наукової, так і освітньої діяльності університету. Щиро прошу приєднатись до співпраці фахівців...

—————