Разом ми - сила!


Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна

14.06.2016 20:10

 

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти»
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
Мелітопольський  національний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
  Аріельський Університет, Аріет, Ізраіль
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації
 
 
ВСЕУКРАЇНСЬКА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
присвячена 120 річниці з дня народження  
Миколи Олександровича Бернштейна
 
 
 
ДИСКУРС ЗДОРОВ’Я В ОСВІТІ: ФІЛОСОФІЯ, ПЕДАГОГІКА, АНТРОПОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ
 
16-17 вересня 2016 р.
м. Вінниця
 
Науково-дисциплінарні напрями конференції: Філософія, педагогіка, психологія, валеологія, освітній менеджмент.
 
Проблематика
1.      Микола Олександрович Бернштейн як вчений і громадянин. Філософська і педагогічна рефлексія та осмислення наукової діяльності, здобутків і життєвого шляху М.О.Бернштейна та використання його концепцій  рухової активності для розвитку здоров’язбережувальної і професійної компетентостей педагогів і психологів;
2.      Європеїзація і десоветизація освіти та реформування вищої школи із врахуванням європейських традицій гуманізму та ідеології збереження здоров’я як центральна гуманітарна проблема;
3.      Актуальні питання освітньої теорії і практики в контексті здоров’язбережувального дискурсу та філософсько-методологічні основи збереження здоров’я в освітньому процесі;
4.      Телеологія інноваційної діяльності і збереження здоров’я. Методичні, технологічні і праксеологічні аспекти здоров’язбережувальних підходів та практик в контексті удосконалення викладання природничих, гуманітарних дисциплін та при формуванні  здоров’язбережувальної компетентності педагога і психолога;
5.      Духовний вимір педагогічної майстерності, людиномірність, кордоцентризм та актуалізація антропосоціокультурних підходів в освітніх практиках розвитку здоров’язбережувальної компетентності освітян;
6.      Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителів фізичної культури, тренерів, педагогічних працівників інших спеціальностей, практичних психологів, соціальних педагогів та освітніх менеджерів на основі системного, медико-гігієнічного проблемного та трансдисциплінарного підходів;
7.      Інноваційні і освітологічні підходи та трансфер медико-гігієнічних, психофізіологічних та  екологічних знань, як основа формування інтелектуального (когнітивного) компоненту здоров’язбережувальної компетентності;
8.      Праксеологічні  та психолого-педагогічні аспекти використання в освітньому процесі уявлень про нанотехнології та гідрофільні  і гідрофобні поверхні;
9.      Моніторинг здоров’я та експертиза здоров’язбережувальних методик, технологій і практик;
10.  Використання психофізіологічних підходів та вчення П.К.Анохіна про функціональні системи для формування здоров’язбережувальної та професійної компетентностей педагогів, освітніх менеджерів і психологів; 
11.   Включення в професійний дискурс педагога, а також філософсько-педагогічна рефлексія і рецепція актуальних напрямів та складових збереження здоров’я: профілактики ВІЛ/СНІДу, венеричних та інфекційних хвороб, стресу та стресогенних хвороб; корекції порушень особистості, акцентуацій характеру, порушень звичок, девіантної поведінки та хімічних залежностей;
12.   Актуалізація в освітньому процесі міжкультурної комунікації і проблематика духовного здоров’я, його гуманітарні складові та розвиток психології миру, а також протидія ксенофобії, насильству та ідеології війни;
13.   Здоров’язбережувальні аспекти використання інформаційно-комунікативних та медіаосвітніх технологій і практик, а також  освітні практики протидії інформаційній і психологічній війні;
14.  Управлінські, логістичні, аксіологічні, психолінгвістичні, морально-етичні та юридичні аспекти збереження здоров’я в освітньому процесі; 
15.  Історія збереження здоров’я в освіті;
16.   Інклюзивний та дефектологічний підходи як складові здоров’язбережувальних практик, технологій і компетентності та екзистенційний вимір проблеми здоров’я і філософсько-педагогічні аспекти поліонтологічного бачення дитини;
17.   Педагогічний вимір концепції сталого розвитку та роль ландшафтної педагогіки, психогеографії, геопсихології, екології у формуванні здоров’язбережувального світогляду, мислення і компетентності.
                                                                      З повагою В.М.Федорець

 

—————

Назад