Разом ми - сила!


Дисертації

Кривошапка Ірина Василівна

Кривошапка Ірина Василівна
Кривошапка Ірина Василівна. Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (13.00.07 – теорія і методика виховання). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук         

—————

Новописьменний Сергій Анатолійович

Новописьменний Сергій Анатолійович
Новописьменний Сергій Анатолійович. Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

—————

Корягіна Наталія Віталіївна

Корягіна Наталія Віталіївна
Корягіна Наталія Віталіївна. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  

—————

Рендюк Сергій Петрович

Рендюк Сергій Петрович
Рендюк Сергій Петрович. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін (13.00.09 – теорія навчання). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

—————

Донченко Вікторія Іванівна

Донченко Вікторія Іванівна
Донченко Вікторія Іванівна. Методика навчання здоров’язбережувальних технологій студентів медичного університету. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  

—————

Сас Наталія Миколаївна

Сас Наталія Миколаївна
Сас Наталія Миколаївна. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект) (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук  

—————

Жамардій Валерій Олександрович

Жамардій Валерій Олександрович
Жамардій Валерій Олександрович. Формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

—————

Кундій Жанна Петрівна

Кундій Жанна Петрівна
Кундій Жанна Петрівна. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М.В.Скліфосовського (1836-1904 рр.) ( 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

—————

Вєнєвцева Євгенія Володимирівна

Вєнєвцева Євгенія Володимирівна
Вєнєвцева Євгенія Володимирівна. Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів (13.00.07 теорія і методика виховання). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

—————

Гурська Ольга Василівна.

Гурська Ольга Василівна.
Гурська Ольга Василівна. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (13.00.09 – теорія навчання). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

—————