Разом ми - сила!


Наукова школа Марини Вікторівни Гриньової

Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності


 

Керівництво аспірантами та пошукачами:

Аспіратнти, які отримали ступінь кандидатів педагогічних наук:

 • Куторжевська Любов Іванівна. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт (2004).
 • Значенко Олена Павлівна. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін (2005).
 • Федоренко Юлія Петрівна. Формування в старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови (2005).
 • Стрижак Світлана Володимирівна. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін у вищих навчальних закладах (2005)..
 • Рибалка Олена Яківна. Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків (2005)..
 • Білик Надія Іванівна. Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів (2005).
 • Пескун Світлана Павлівна. Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи (2006).
 • Литвинюк Людмила Вікторівна. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (2007).
 • Даценко Олександр Антонович. Педагогічні умови діяльності дитячих творчих колективів Полтавщини (2007).
 • Шаповалова Людмила Всеволодівна. Реформування змісту університетської освіти сучасної Франції (2009).
 • Мороз Юрій Миколайович. Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (2009).
 • Колос Юлія Зіновіївна. Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки (2010).
 • Сорокіна Галина Юріївна. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв'язку в процесі навчання технічних дисциплін (2010).
 • Свириденко Олена Олегівна. Педагогічні умови виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах(2010).
 • Кононец Наталія Василівна. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів(2010).
 • Денисовець Тамара Михайлівна. Виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах шкіл-інтернатів (2011).
 • Дяченко-Богун Марина Миколаївна. Педагогічні умови природоохоронного виховання старшокласників (2011).
 • Шупта Ірина Миколаївна. Підготовка майбутніх менеджерів АПК України до попередження конфліктів в управлінській діяльності(2011).
 • Попович Олексій Петрович. Виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2010).
 • Ворона Лариса Іванівна. Науково-педагогічна діяльність Боголюбова Миколи Миколайовича (2012).
 • Кращенко Юрій Петрович. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування (2012).
 • Кирильчук Оксана Борисівна. Виховання риторичної культури старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу (2013).
 • Копилець Євгеній Вікторович. Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії (2013).
 • Калініченко Ірина Олександрівна. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища (2014).
 • Матвієнко Юрій Сергійович. Виховання соціально-активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування (2014).
 • Москаленко Олександр Миколайович. Розвиток педагогічного краєзнавства Полтавщини (кінець ХІХ-ХХ століття) (2014).
 • Мироненко Леонід Леонідович. Формування суспільствознавчих понять в учнів 9-10 класів у процесі навчання економічної географії (2014).
 • Агейчева Анна Олександрівна. Тенденції реформування дистанційного навчання в системі вищої освіти Швеції (2014).
 • Жамардій Валерій Олександрович. Формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з паурліфтингу (2014).
 • Гончарова Євгенія Євгенівна. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах (2015).
 • Рендюк Сергій Петрови. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін (2015).
 • Корягіна Наталія Віталіївна. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства (2015).
 • Бєляєва Наталія Вячеславівна Виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів (2015).
 • Росенко Наталія Олександрівна. Виховання толерантних взаємин старших підлітків у процесі занять спортивними бальними танцями (2015).
 • Попович Галина Леонідівна. Методика формування краєзнавчо-туристичних знань у майбутніх вчителів географії (2015).
 • Кривошапка Ірина Василівна. Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури  (2015).
 • Іваниця Аліна Василівна. Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді (2015).
 • Вєнєвцева Євгенія Володимирівна. Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015).
 • Боловацька Юлія Ігорівна. Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу (2015).
 • Гурська Ольга Василівна. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2016).
 • Новописьменний Сергій Анатолійович. Формування базових компетентностей майбутніх учителів з основ здоров’я у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2016).
 • Воскобойніков Сергій Олегович. Педагогічні умови формування професійної готовності фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом (2016).
 • Кундій Жанна Петрівна. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М. В. Скліфосовського (1836-1904 рр.) (2016).

 

ступінь докторів педагогічних наук:

 • Оніпко Валентина Володимирівна. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012).
 • Ткаченко Андрій Володимирович. Професійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій спадщині А. С. Макаренка (2014).
 • Куліш Сергій Миколайович. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ – на початку ХХ ст. (2014).
 • Cас Наталія Миколаївна. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: теоретико-методологічний аспект (2015).
 • Кононец Наталія Василівна. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів (2017).
 • Жданова-Неділько Олена Григорівна. Дидактичні основи навчальної взаємодії викладача і студента в процесі вивчення педагогічних дисциплін (2017).
 • Сайко Н.О. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної реабілітації молодших підлітків загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальність 015 – професійна освіта (2017).
 • Комарова О. В. Теоретичні методичні засади формування знань старшокласників у процесі навчання біології», спеціальність 13.00.02. – теорія та методика навчання (біологія) (2017).