Разом ми - сила!


Моїм аспірантам! V Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання

13.06.2016 17:33

 

Вельмиповажні колеги!

 

Оргкомітет V Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читань повідомляє про те, що прийом статей до додаткового 3-го тому наукових публікацій завершується 30 червня 2016 року.

 

Вихід збірника з друку відбудеться 15 липня 2016 року.

 

Тематичні напрями статей:

 

1.       Г.І. Челпанов: історичні аспекти становлення психології  як самостійної науки

2.       Педагогіка майбутнього: технології плекання довершеної особистості

3.       Психологія ХХІ століття: здобутки та перспективи

4.       Філософія людини, суспільства і культури: виміри третього тисячоліття

5.       Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти  в Україні

6.     Культурно-історичний потенціал гуманітарних наук: виклики сьогодення

7.     Соціальні технології впливу: імператив гуманістичності та гуманності

 

Збірник наукових праць є фаховим науковим виданням з педагогічних, психологічних та філософських наук і включений до реєстру ДАК (ВАК) України. Тексти статей, включаючи авторську довідку, а також анотації (із зазначенням ключових слів) українською, російською та англійською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК України,  прохання надсилати за адресою psytoday@ukr.net

 

Авторська довідка подається 3-ма заявленими мовами, список використаних джерел – оригінальною мовою та транслітерацією.

 

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

 

Вартість публікації статті визначається з розрахунку 35 грн. за сторінку. Мінімальна кількість сторінок для статті – 10. Авторська довідка включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, контактні телефони, контактна адреса,  електронна пошта.

 

Сплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок) просимо перерахувати на рахунок: 26006037494701  в  АТ „УКРСИББАНК” м. Харків,   МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація та проведення наукової конференції). Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті.

 

Підготовка додаткового тому не передбачає сплати оргвнеску.

 

Збірник матеріалів можна буде отримати за адресою Оргкомітету: Східно-Європейський Інститут Психології,

вул Голосіївська, 13, під'їзд 3, поверх 24, оф. 529-530 (метро "Голосіївська" або "Деміївська").

 

Також збірник може бути надісланий Вам поштою (Укрпошта), для чого необхідно надіслати заявку у довільній формі, вказавши точну адресу фізичної особи та підтвердивши згоду щодо сплати поштових послуг при отриманні.

 

Якщо Ви зацікавлені у публікації статті - запрошуємо взяти участь у збірнику!

 

Інформація (організаційна допомога, консультації):

за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22.

 

Чекаємо на Вас!

 

З найкращими побажаннями -

Оргкомітет Конференції та Редакційна колегія видання

—————

Назад