Разом ми - сила!


Моїм аспірантам! Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО).

14.06.2016 10:14

Моїм аспірантам! Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). Детальніше тут: https://ite.kspu.edu/

 

Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України (постанова президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. № 1-05/3 та наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015, № 747) у галузі Педагогічні науки.

Місія

ІТО є каналом поширення та передачі знань, де вчені, практики та дослідники можуть обговорювати, аналізувати, критикувати, синтезувати, спілкуватися та підтримувати розробку та впровадження ІТ і пов'язаних з ними наслідків у всіх аспектах їх використання у сфері освіти.

Мови

У ІТО публікуються статті написані англійською, українською або російською мовою. Анотації публікуються трьома мовами.

Сфера

ITО публікує оригінали статей високої якості присвячені науковим, методичним, організаційним і технологічним аспектам розробки, прийняття і застосування ІКТ для управління вищими і середніми навчальними закладами. У журналі також публікуються статті присвячені вирішенню наукових, дидактичних, організаційних і технологічних проблем, спрямованих на створення, розповсюдження, і використання ІКТ та відповідного програмного забезпечення у викладанні і навчанні.

Індексування

ІТО індексується:

 • Ulrich's Periodicals Directory
 • WorldCat
 • CrossRef
 • РІНЦ
 • Index Copernicus International S.A.
 • Реферативна база даних "Україніка наукова"
 • Universal Impact Factor
 • CiteFactor
 • Directory Of Research Journal Indexing
 • Google Scholar
 • Advanced Sciences Index (ASI)
 • Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • InfoBase Index
 • Electronic Journals Library

Головний редактор

Співаковський Олександр Володимирович, Херсонський державний університет, Україна

Асоційовані редактори

Гуржій Андрій Миколайович, НАПН України, Україна

Єрмолаєв Вадим Анатолійович, Запорізький національний університет, Україна

—————

Назад