Разом ми - сила!


Правила оформлення тез доповідей

Правила оформлення тез доповідей

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською та англійською мовою.

Обов’язково подається коротка анотація (3-5 речень)англійською мовою. Основний текст доповідей – англійською, українською або російською. Текст тез доповідей та список літератури повинні бути набрані у програмі Microsoft Word (тип файлу «doc» або «docx»). Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад, Stepanenko.doc).

Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів і списком літератури) – до 2 500 друкованих знаків (з пробілами).

Формат сторінки – А4, усі поля – 2,5см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1,27 см, вирівнювання абзацу – за шириною.

Латинські назви таксонів виділяються курсивом. Тези не повинні містити переноси, таблиці, рисунки, графіки. Літературні посилання в тексті наводяться у круглих дужках, де вказуються прізвища авторів і рік публікації (Іванов, 2011), звертаємо Вашу увагу, що список літератури в тезах не подається.