Разом ми - сила!


Збірник "Проблеми сучасного підручника"

15.06.2016 08:52

 

Інститут педагогіки

Національної академії педагогічних наук України

оголошує прийом статей до чергового випуску

фахового наукового збірника

«Проблеми сучасного підручника»

 Збірник "Проблеми сучасного підручника включений до таких наукометричних та реферативних баз даних: IndexCopernicus, PBN –  Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, РІНЦ, Directory of Open Access Journals (DOAJ).  

Фахова реєстрація МОН України: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014 № 41(зі змінами від 29.09.14 № 1081)

Прийом статей до випуску № 2 збірника "Проблеми сучасного підручника" здійснюється до 20 червня 2016 року .

Орієнтовний час виходу збірника –  жовтень-листопад 2016 року.

 

На електронну адресу редколегії збірника nauk_org_undip@ukr.net слід надіслати (обов’язково вказати тему електронного листа «Стаття до ПСП»):

1. Електронну версію статті у форматі rtf , оформлену згідно із вимогами (див. інформаційний лист). Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf.

2.      Відомості про автора

3.   Авторам, які не мають наукового ступеня, слід подати електронну версію (скан або фото) рекомендації  до друку статті у збірнику від профільного відділу або кафедри (витяг з протоколу) чи наукового керівника, засвідчену печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf).

До розгляду приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовою, відредаговані та оформлені згідно вимог, які ставляться до фахових наукових статей («Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» Постанова Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, №1, 2003, с. 2)

 

—————

Назад