Разом ми - сила!


Вітчизняне фахове видання_вихід з друку 15.02.2017

12.01.2017 18:27

Додатковий 5-й том "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"_ вітчизняне фахове видання_вихід з друку 15.02.2017

 

Оргкомітет ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" повідомляє про те, що прийом статей до додаткового 5-го тому наукових публікацій завершується   28 січня 2017  року. 

                                             

Вихід збірника з друку відбудеться   15 лютого 2017 року. 

  

Тематичні напрями статей: 

1.         Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі 

2.         Управління якістю освіти: досвід та інновації 

3.         Моніторинг якості освіти: засоби та технології 

4.         Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації  

5.         Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації    

          в Україні, Європі та світі 

6.         Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів   

            вищої освіти в Україні 

7.         Філософія та психологія освіти 

8.         Послідовність середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт 

  

Збірник наукових праць є вітчизняним фаховим науковим виданням з педагогічних, психологічних та філософських наук і включений до реєстру ВАК (ДАК) України. Тексти статей, включаючи авторську довідку, а також анотації (із зазначенням ключових слів) українською, російською та англійською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК України, прохання надсилати за адресою psytoday@ukr.net 

  

Параметри сторінки:  верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Нумерація сторінок – внизу, праворуч. 

Вартість публікації  статті визначається з розрахунку 35 грн. за сторінку. Мінімальна кількість сторінок для статті – 12. Авторська довідка включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, контактні телефони, контактна адреса,  електронна пошта. 

  

Шановні колеги! У зв'язку з реалізацією процесу включення збірника до наукометричної бази SCOPUS, окрім дотримання вимог ВАК, просимо подати  назву, авторську довідку (ім’я, по-батькові, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто, країна, поштова адреса, телефони,  e - mail ), анотацію та ключові слова трьома мовами (українською, російською та англійською, переклад – літературний неавтоматичний, мінімальний обсяг анотації англійською – 100 слів), та, окрім основного списку літератури  – англійський переклад або його латинську транслітерацію. 

  

Оплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок) просимо перерахувати на рахунок: 26006037494701  в  ПАТ „УКРСИББАНК”  - м. Київ,   МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація та проведення наукової конференції). 

  

Підготовка додаткового тому не передбачає сплати оргвнеску. 

  

Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті. 

  

Збірник може бути надісланий Вам Укрпоштою, для цього просимо надіслати заявку із зазначенням повної поштової адреси фізичної особи та підтвердженням згоди щодо оплати поштових витрат при отриманні. 

  

Особисто збірник можна буде отримати в представництві Оргкомітету: Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ, віл. Голосіївська, 13, оф. 530. 

  

Якщо Ви зацікавлені у публікації статті - запрошуємо Вас взяти участь у збірнику. 

  

Інформація (організаційна допомога, консультації): 

за тел .: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22 

  

Чекаємо на Вас! 

—————

Назад