Разом ми - сила!


Презентація магістратур кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

29.06.2016 07:58

21 червня 2016 року на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна природничого факультету Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка відбулася презентація магістратур кафедри з підготовки фахівців «Управління навчальним закладом», «Управління проектами», «Управління інноваційною діяльністю». Захід зібрав зацікавлених студентів четвертих-п’ятих курсів усіх факультетів нашого університету, випускників інших вишів міста, які бажали детально ознайомитися зі змістом підготовки управлінців на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна, а також управлінців-практиків. Перед гостями презентації виступила ініціатор створення та функціонування магістратур доктор педагогічних наук, професор М.В. Гриньова; закликала до вступу на вказані спеціальності та наголосила на важливості практикоорієнтованого змісту навчально-виховного процесу в магістратурах, розвитку у майбутніх менеджерів навичок екстраполяції теоретичного багажу на вирішення практичних управлінських завдань уже під час навчання. Завідувач випускової кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна доктор педагогічних наук, професор А.В. Ткаченко відмітив, що викладання дисциплін професійного циклу забезпечується висококваліфікованими та компетентними викладачами, які активно впроваджують нові форми та методи організації навчально-виховного процесу. Доцент Ю.П. Кращенко як заступник декана з наукової роботи акцентував на глибокій науково-дослідницькій підготовці у магістратурах, про що свідчать перемоги магістрантів у конкурсах наукових робіт регіонального та загальнодержавного рівня, численні публікації у наукових виданнях. Викладачі кафедри активно відповідали на запитання абітурієнтів; захід пройшов у форматі теплої дружньої інтеракції.

—————

Назад