Разом ми - сила!


Науково-практична Інтернет-конференція «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»

13.01.2017 15:52

Вельмишановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у науково-практичній Інтернет-конференції

«Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка»

яка відбудеться 20-24 лютого 2017 року.

 

Пропонуємо виступити з доповідями і повідомленнями у наступних секціях:

Секція 1. Євроінтеграційні процеси в українській освіті

Секція 2. Сучасні навчальні ресурси та інформаційні технології

Секція 3. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання

Секція 4. Методика викладання спеціальних дисциплін

Секція 5. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

Секція 6. Ресурсний підхід до виховного процесу у вищій школі

 

Форма участі у конференції – заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на веб-сторінці за адресою:  https://acup.poltava.ua/

Мови  конференції: українська, англійська, російська.

 

Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою на e-mail:natalkapoltava@ukr.net до 20 лютого 2017 року із зазначенням теми листа: «На конференцію».

Файл повинен мати назву по прізвищу автора: наприклад, Petrenko.doc.

 

Вимоги до оформлення тез

  • Матеріал, що відправляється, має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, формат .DOC; сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині; всі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці, розташовані в тексті, мають бути у відповідному місці, а не наприкінці статті. Використання таблиць і формул має бути мінімальним. Сторінки не нумеруються.
  • Шрифт  TimeNewRoman 14 пт.
  • Міжрядковий інтервал 1.
  • Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – по 2 см.
  • Посилання на літературне джерело подаються в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.

 

Перший рядок – Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail.

Наступний рядок НАЗВА по центру, прописний жирний шрифт.

Текст тез. Не більше 5 сторінок.

Список використаних джерел (по центру, виділити жирним) має бути оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Список використаних джерел має налічувати 2–3 найменування.

Шановні колеги!

Оргкомітет буде вдячний Вам за поширення цієї інформації серед студентів, викладачів ВНЗ (технікумів, коледжів, інститутів, академій та університетів), спеціалізованих організацій та органів освіти, які будуть зацікавлені в публікації матеріалів.

—————

Назад