Разом ми - сила!


На природничому факультеті пройшли XXІІI Каришинські читання

16.06.2016 10:48

19-20 травня 2016 року природничий факультет Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка уже у 23-тє гостинно вітав учасників традиційних Каришинських читань для обговорення актуальних питань Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі». Щорічно такі зустрічі відкривають унікальні можливості для фахівців із різних міст України та зарубіжжя зібратися разом для взаємообміну досвідом використання інноваційних досягнень природничої науки в усіх сферах життя. Професіоналізм, знання, досвід і високі людські якості науковців та практиків, які активно залучаються до роботи в конференції, сприяють інтеграції сучасної природничої освіти у русло загальноєвропейських тенденцій освітнього розвитку. Цьогоріч у конференції взяли участь понад 250 науковців із України та країн зарубіжжя; на пленарному засіданні та в роботі секцій свої наукові доробки презентували близько 80 учених і практиків із 18 міст України, науковці з Польщі та Ізраїлю.
Каришинські читання уходять до переліку науково-практичних конференцій Міністерства освіти і науки України. Співорганізаторами традиційно виступили НАПН України, Міжнародна академія педагогічної освіти та зарубіжні партнери – Аріельський Університет (Ізраїль), Краківський ПУ імені Комісії національної освіти, Краківська Академія імені Анджея Фрич Моджевського (Польща), Школа «Сент-Ендрю» (Канада), Національний коледж шкільних керівників (Великобританія); свою підтримку надали органи місцевого самоврядування.
Підтримка Міністерства та місцевої влади представлена також вітальними листами учасникам конференції з побажаннями плідної роботи, конструктивних дискусій, успіхів у пізнанні нового від відповідно заступника Міністра М.В. Стріхи та губернатора Полтавщини В.А. Головка.
Відкрила конференцію своїм вітальним словом проректор із наукової роботи Полтавського НПУ імені В.Г. Короленка, професор Л.М. Кравченко, яка наголосила на важливості зібрань такого рівня та спрямування для розвитку сучасної української науки. Із вітанням учасникам конференції та доповіддю з питань організації здоров’язбережувального педагогічного середовища виступили представники науково-освітньої спільноти Університету Яна Кохановського в Кельцах (Польща) професори Анджей Фелхнер та Іоанна Майхжик-Мікула і проф. М.П. Лещенко Питання здоров’язбереження продовжив у своєму виступі проф. С.В. Страшко (НПУ імені М.П. Драгоманова), окресливши важливі аспекти викладання основ здоров’я у школі та навівши болючі статистичні дані стану здоров’я підростаючого покоління нашої держави. Запалом наукового драйву захопила аудиторію динамічна наочна доповідь доктора філософії з фізики Романа Гриньова (Аріель, Ізраїль) «Використання надгідрофобних матеріалів в інженерії та механіці» із демонстрацією дослідів для учасників конференції.
Важливим заходом у рамках роботи наукового заходу стало підписання угоди про співпрацю з Університетом Яна Кохановського в Кельцах (Польща).
Секційні засідання пройшли у форматі дружньої інтеракції у навчальних лабораторіях природничого факультету на базі Парку агробіостанції ПНПУ імені В.Г. Короленка. Завершила роботу секційних засідань А.С. Дзюбаненко захопливою екскурсією теплицею Ботанічного саду.
За результатами роботи конференції видано збірник наукових праць Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІІI Каришинські читання), презентований усім учасникам та широкому колу читачів, небайдужих до майбутнього нашої природничої науки й освіти.

—————

Назад